onsdag, augusti 24, 2011

US ARMY Del 2. Lön och Incitament

För att ge en fullständig bild av hur Lön och incitament fungerar behöver man förstå US Army grad systemet.

När en soldat rycker in placeras denne i Private E1. Befordran följer sedan enligt nedan system

Källa: TRADOC Pam 600 4, “Most promotions are not automatic. You will be promoted on the basis of superior performance and increased skill in your fields of specialization.

Private E1 to Private E2 Soldier will be promoted after 6 months of active duty, but also may be done after outstanding performance as early as 4 moths of active duty.

Privet E2 to Privet First Class (PFC) E3: A commander may advance a Private after 12 months of service and 4 months in time in grade to Private First Class. Commander may recognize outstanding performance and promote a Private as early as 6 months in service and 2 months in rank.

PFC E3 to Specialist/Corporal E4, A commander may promote a PFC to Specialist/Corporal with 24 months of service and 6 months time in grade. Under Certain conditions, this time may be reduced to as few as 15 months time in service and 3 months time in grade. “
Grader används som uppmuntran, särskilt duktiga soldater blir befordrad snabbare.

Sergeant befordras tidigast runt 4 år i tjänst och efter urval och behov. Verkar som Omgångs chef undantags fall som grupp chef.

Staff Sergeant befordras tidigast runt 6 år i tjänst och efter urval och behov. Verkar som Grupp chef.Utöver månads lön har även Soldaterna fritt boende och fria måltider på basen, normalt innebär det boende i kaserner med förbättrad standard, student korridor nivå är rätt normalt.

När man rycker in tilldelas man 2 par kängor, 4 fältuniformer, 3 Fys Uniformer, en ”permissions” uniform och underkläder.Sedan varje år får man $370 för underhåll/ersättning av denna uppsättning, vid mission tilldelas man även ytterligare uniformer och kängor.Utöver detta finns även olika former av tillägg för olika former av special tjänster.
Normal arbetstid är 40 timmar i veckan. Övningsdygn ersätts inte under anses ingå i månadslönen. Efter längre övningar får man ledig tid (training holydays).Vid sjukdom krävs att man går till förbandsläkarstationen för sjukskrivning, det finns ingen speciell sjukersättning utan lönen fortsätter som normalt. Om man skadar sig och behöver rehabilitering så sker det genom förbandets försorg.Varje år har man 30 dagars betald semester, vilket innebär att man har ledigt med fortsatt månadslön.Incitament: Vanligast förekommande är en signup bonus, 50% av denna bonus betalas ut när du kommer till förbandet efter din utbildning och resteranden när ditt avtal har fullföljts.
lördag, augusti 13, 2011

US ARMY Del 1.
2 April 1998 Fort Benning, Georgia
22.30 Military time. Jag anländer med buss till Sand Hill och 30th Adjutant General Reception Bataljon, Vi blir invisad av en vänlig Drill sergeants i en stor hall mitt emot en receptions disk. Drill sergeant är NCOIC för natten och hans jobb är att ta emot oss rekryter som kommer under natten. Vi som kom med samma flyg är 8 rekryter och enligt Drill sergeant väntas ytterligare 14 rekryter in med ett senare flyg.


Min Resa till Sand Hill startade tidigare den 1 april på MEPS stationen i Seattle där min rekryterare tagit mig, vid ett tidigare besök så hade vi bestämt vilket MOS jag skulle in på och vilket inrycknings datum jag fick. När jag kom till MEPS Seattle så gick jag igenom en medicinsk screening och sedan ett antal interjuver innan jag slutligen skrev under mitt avtal med US Army som stipulerade 4 år och en signup bonus på $15 000, samt val av vart jag skulle stationeras efter OSUT.
Mitt val var Mechanized infantry och min Basic och AIT skedde som One Station Unit Training med ett tillägg för Bradley transition course som skedde direkt efter OSUT.Efter ha väntat ett tag så kom resten av gänget och vi blev förda ner till D-fact (dinnerfacility) för lite kvällsmat. Efter fått vår mat så gick jag tillsammans med ett par andra rekryter till ett fönster bord och satte oss, ett par minuter senare kommer samma Drill sergeant förbi när han ser oss tvärnitar han och raskt kommer upp till oss med en irriterad min, vi alla tittar snabbt på varandra och blir oroliga Ohh problem!!!
När DS kommer fram så säger han vänligt med ett leende att vi satt oss vid Drill sergeant bordet och nästa gång ska vi inte sätta oss vid fönsterborden. En lättnads suck hörs från oss alla, vi har hört om alla skräckhistorier om Drill Sergeanters uppträdanden och väntade oss det värsta, hittills så har de historierna kommit på skam.


30th AG bataljon är en mottagnings bataljon, syftet är att ta emot alla nya rekryter, låta dem genomgå fördjupad medicinsk undersökning, vaccination, tandkontroll och synundersökning. Rekryterna blir även inskriven i US Army rullorna, man får sitt id-kort, ordnar löneutbetalning och allt annat administrativt.
Vidare får man sin basutrustning, 4 st uniformer och 3st pt uniformer per Rekryt plus allt annat smått och gott. Kängor utprovas väldigt noggrant, mina fötter mättes på längden och bredden innan de tog fram kängorna 2 par och båda skulle provas noga innan jag fick gå vidare. Behövde man inlägg så provades sådant ut direkt, man märkte att personalen var kunniga och gjorde sitt bästa för en.
Den dötid som ofrånkomligen uppstår utnyttjades av drill Sergeanterna för utbildning, lätta ämnen som hur bära sin uniform rätt, honnör och all annan baskunskap togs upp.
Under min tredje dag på 30th AG Var fysik utbildning, vi genomgick en lektion i träningsmetodik och skaderisker, genomförde lättare fyspass och sedan avslutade med ett fys test. Att misslyckas på fys testet innebar att man hamnade på physical fitness unit där man kunde tillbringa upp till en månad för att träna upp grund fysiken till minimun nivån. Misslyckades man där så åkte man hem igen.


30th AG bataljonen har kapacitet att ta emot och förbereda ca 18 000 rekryter per år
Min tid på 30th AG varade ca 7 dagar innan jag blev skickad till min basic/OSUT kompani.
För andra dröjde det längre beroende på medicinsk eller tandproblem som behövdes åtgärdas, grundkravet var att när man skickades downrange då skulle man tränas och inget annat.


1/38 Rock of the Marne
Basic training startar. Vi har körts med buss till vårt nya kompani alla är nervosa och undrande vad som väntar, vi har våra två duffelbags med oss plus vår civila väska. En drill Sergeant tar emot och ställer upp oss i 8 gruppkolonner brevid står en grupp drill Sergeanter i Parade rest. Rollcall genomförs och vi ställer upp i våra nya plutoner, sedan kommer vår nya kompani chef fram och hälsar oss välkommen till Charlie Company och 1/38 Inf med mottot ”ROCK OF THE MARNE” Han berättar lite kort om Bataljonens historia och om sig själv sedan ger han order om att respektive Drill Sergeanter tar befälet.


Drill Sergeant McKay presenterar sig kort och sedan bryter helvetet lös ”Shark attack” inträffar alla våra pinaler töms på marken och sedan måste vi snabbt som tusan få dem tillbaka in i duffelbags igen samtidigt vi sorterar bort allt contraband, så som cd spelare, nöjesböcker, mm som stuvas in i civila väskan.

Under följande 8 veckor är tobak och alkohol förbjudet, och drill Sergeanterna äger all vår tid. 12 timmars träning per dag, 6 dagar av veckan påbörjas, gör ditt bästa och du uppmuntras, slacka och de jagar på dig. Under följande veckor upplever jag en träningsvärk utan like, fys pass där man pressas hårt, men samtidigt en uppskattning för ens ansträngning. Min första lediga egen tid får vi efter 6 veckor (6 timmar). Vi är här för att bli vältränade och motiverade soldater.


Varje vecka startas två nya träningsomgångar på Infantry Training Brigade, en brigad som utbildar ca 18 000 infanterister per år. Jag tillbringar ca 6 månader på denna brigad som min första enhet i US Army.

tisdag, augusti 09, 2011

Länge sedan sist!
Det var länge sen jag skrev något på min blogg så nu är det på tiden!


Mycket har hänt sedan april, jag har genomfört högskole tentor, arbetat som skjutinstruktör dels för yrkesofficerare från MHS Halmstad men även för tre stycken GU-F kurser, Uppsala, Falun och här i Halmstad.


Men den viktigaste händelsen för mig var att jag och min sambo gifte oss midsommardagen.
Trots en hel del som tog min tid har jag endå lyckats följa debatten på nätet. Men även arbetat med några kommande inlägg. svenska försvaret vs US Army soldatvilkor, löner och förmåner. Orsaken att jag väljer att jämnföra med US Army är enkel, det är det system som jag känner bäst efter mina fyra år i dess tjänst, och där jag sett praktisk tilllämpning av regelverken bland mina medsoldater.
Under sommaren har jag även läst en sommarkurs från Mittuniversitetet med militär anknutning, Kursen heter "Krigföring under andra världskriget, med ett underifrånperspektiv" och riktar in sig på hur den vanliga soldaten upplevde kriget ur sitt perspektiv, den behandlar sovjetiska, tyska, brittiska och amerikanska soldaters upplevelser.
En bok som ingår i kursen är lätt att hitta i svensk bokhandel heter "Ivans Krig" av Catherine Merridale. Boken gav för mig ett helt nytt perspektiv på det kommunistiska öst och de människor som drabbades av dess nycker, kampen som följde under det fosterlänska kriget och dess otroliga uppoffringar som invånarna tvingades göra. Den är brutal och osminkad, Läs den!

torsdag, april 07, 2011

Hemvärnet blir bättre.

Foto. Martin Eneborg

Varje år så summerar Tidningen hemvärnet det föregående årets resultat i form av antal i hemvärnet, hur många som full gjort sina avtal, antal befattningar, mm.


I dagens hemvärn finns det ca 23 000 soldater i organisationen och antal befattningar som finns i den nya organisationen med 40 bataljoner är lite mer än 24 000 var av ca 1 000 är musiker (HV tycker om Marsch musik) I den gamla med ca 60 bataljoner fanns det ca 33 000 befattningar.


Antalet som fullgjorde sina avtal gick upp från 53 % 2009 till 77 % 2010. Ett bra steg i rätt riktning. Målet är att minst 85 % ska fullfölja avtalet. Värt att nämna är att 2010 var det första året med en eller två obligatoriska övningar om 4 dagar vardera per år. Innan dess kunde man välja när man ville öva och med ett krav på att genomföra minst 20 timmar per år. Trots högre krav så ökade deltagandet, hur mycket de nya bonusarna om 3500/7000 kr skattefritt för fullgjort 4/8 dagars avtal ha hjälpt till kan man fundera över. Till det så genomförs även mindre övningar som bokförs som övrig tid.


En annan nyhet är att nästa år 2012, kommer man rekrytera ca 1 500 rekryter till GMU utbildning för Hemvärnet, detta år är det som förra året, ca 600 GMU rekryter direkt till Hemvärnet. Vitsen med direkt rekryteringen är att Hemvärnet kan rekrytera lokala rekryter först och under förra året nådde man bra resultat på en del ställen mycket bra resultat där tappet under utbildningen var nästan noll och nästan 100 % gick med i Hemvärnet efter fullgjord utbildning. De som lyckades bäst genomförde en bra screening med intervjuer och konditionstester innan antagning.


Till direkt rekryteringen så rekryteras även de som tidigare genomfört lumpen och i framtiden kommer den gruppen utgöras av fd heltids och deltids anställda soldater som tröttnat på obligatoriska utlands rotationer. Målet är att rekrytera ca 2 000 soldater per år. Förra året 2010 kom Hemvärnet upp i 1 883 nya soldater. Värt att nämna, Hemvärns soldater tenderar att stanna rätt länge, det är många som tilldelas både 5, 10 års och 15 års märke på våra årsmöten.


2009 var vändpunkten då rekryterade Hemvärnet 400 mer än de som lämnade in, åren innan minskades Hemvärnet med flera tusen per år. Försvars beslut, besparingar, nedläggningar och indragna uppgifter tärde hårt på förtroendet för försvaret och politikerna.


Det som jag anser är Hemvärnets stora Akilles häl i dag är Radio och nattobservations system utan dem så kommer vi har svårt att rapportera vad som händer i våra områden. Samtidigt är dessa två prioriterade områden för nyanskaffning för Hemvärnet, enligt Hemvärnstidningen har FMV fått upphandlings direktiv för IGR radio system som ska ersätta våra gamla Ra 135 och Ra 146, med dessa radiosystem löser man det korta sambandet men även kan man via relä trafik brygga större avstånd.


Hur ser Hemvärnet ut om 5 år? Allt yngre och vältränade Soldater fortsätter att ersätta de äldre, nya uppgifter kommer säkerligen ytterligare att tillkomma. Militärpolis, CBRN, Ingenjörs och andra enheter/förmågor har eller är på väg att tillkomma i Hemvärnet.


söndag, april 03, 2011

Det Kastrerade Lejonet från Norden!

När man satte upp Nordic Battlegroup 08 så uppkom en diskussion om NBG 08 symbol ”Lejon” som prydde ärmen hos soldaterna. Diskussionen gällde hur vida Lejonet skulle ha genitalierna synliga eller inte, i heraldikens värld innebär frånvaron av genitalierna att Symbolen är kraftlös och tam. Resultatet blev givetvis att genitalierna togs bort. En bra symbol på vårt försvar av i dag. Det tråkiga med vår omställning är hur man gjort den, För mycket har kastats ut för att senare upptäckas att det var mindre bra, ibland direkt korkat!Tydligaste exemplet är de nu planerade regions staber 4 till antal, något som man tog bort för några år sedan. Med borttagandet så rev man ner kommunikationssystem, stabsplatser mm. Allt sådant måste nu återskapas. Till det så ska läggas all nätverksbyggande som måste till med civila regionala myndigheter, sådant som fanns innan väl inarbetat. Det stora problemet som jag ser det är att man inte lärt sig av historien, hur snabbt och plötsligt etablerade sanningar blir obsoleta. Och en förmåga att rätt värdera befintliga resurser som är användbara för framtiden. Det fanns otroligt mycket i det gamla invasionsförsvaret som faktum var väldigt bra och användbart, men som skulle bort till varje pris bara för det tillhörde invasionsförsvaret. Ledning och underrättelse strukturen anser jag är den största förlusten, idag så finns ingen robust ledningsstruktur som skulle kunna leda militära operationer inom Sverige. Det gamla försvaret har historiskt lyckats bra med att förse förband till utlandsmissioner och då även i relativt stor mängd i förhållande till idag. Och utlandstjänst är det stora modeordet av i dag trots att det är något som vi alltid gjort sedan 50 talet. Med det sagt om det gamla systemet.

Jag anser att försvarets huvuduppgift är och förblir. • Försvar av vårt land.

 • Assistera i grannländers försvar.

 • Internationella operationer. Fredsbevarande eller fredsframtvingande.

 • Stöd till samhället i svåra kriser.
Dimensionerande ska försvar av vårt land vara, och då ska vi följa omvärldens militära förmåga, växer den ska vår växa sjunker den så kan vår sjunka (inte kastreras), och just nu så växer den hos den mest för oss osäkra landet Ryssland. Försvaret av idag är en patetisk remanens av sitt forne "jag" med en obefintlig förmåga i dagsläget, det en skam att vi trots insatta resurser inte kan sätta någon mängd förband på fötter. Allt det är ett resultat för man inte satt tydliga mål att jobba mot. Det enda undantaget är utlandsstyrkan.Visst idag finns inga konkreta hot alls mot oss (och tur är det) men vad om 2 eller 3 år framöver, sanning är att vi inte vet hur framtiden kommer gestalta sig. Ur den synvinkeln är det nya insatsförsvaret som nu sätts upp ett kliv i rätt riktning. Och att man nu även tittar på stödorganisationerna och ser över dem så att kan föra över medel till huvuduppgiften Förband att kunna använda. Tyvärr så tar det lång tid att få ordning på förbanden, ett försvar kräver lång tid och finns det inte en bra plattform att öka från så tar det ännu längre tid. Tid som vi inte skulle få om vi skulle bli utsatt för ett hot. Vi har ett gigantiskt systemfel inom vår försvarssektor vilket är den otroligt stora rundgången av pengar som betalas i avgifter och skatter av myndigheter till andra myndigheter. Varför ska staten betala till staten. Man har skapat en stor byråkrati för att hantera denna rundgång. En känd bloggare har kallat det ”leka marknadsekonomi i en planekonomisk sektor”. Om vi kan komma till rätta med vår stora overhead i försvarssektor och omfördela dessa resurser så borde vi kunna sätta upp större mängd förband än dagens målsättning om 49 000 man inom samma budget. Ett annat mantra är att om vi mot förmodan skulle bli angripen så kommer vår omvärld unisont ställa sig upp och kraftfullt fördöma, samtidigt de skickar omfattande förstärkningar till vår hjälp. Tittar vi på dagens konflikter så vet vi att det tar tid, väldigt lång tid att få fram förstärkningar. Sedan har vi även stora frågan. Kan våra grannländer skicka sina förband till oss när samtidigt de själva upplever ett kraftigt ökat hot. Blir det en väpnad konflikt med Sverige involverad så ändras även deras synsätt på omvärlden och all deras planering och prioritering ändras. NATOS primära uppgift är att skydda sina medlemsländer och varje medlemslands primära uppgift är att säkra sitt eget territorium.

 • Blir det då några trupper över för att hjälpa ett icke Nato land?

 • Och kan dessa förband sättas in i tid för att göra nytta?

 • Vill man riskera ett större krig för att hjälpa ett litet men trevligt land?

 • Och är det hela världen om Sverige förlorar en konflikt?
Visst det kommer påverka politiken och all militär planering i vår omvärld, men man kommer troligen ganska snart återgå till relativt normalt läge igen. Trots allt kalla krigets totala ideologiska krig finns inte kvar som motiv. Kvar återstår konflikter med begränsad målsättning. Georgien Kriget är ett bra exempel, staten Georgien existerar, det man förlorade var prestige, infrastruktur, folk och territorium till Ryssland men inte sitt oberoende som land.

måndag, mars 28, 2011

Vårt Svenska Ledarskap?

Har följt debatten på en rad bloggar och i Tidningar. Osökt har jag mer och mer börjat funderat över varför vi har ett försvar alls. Om enda syftet med försvaret är att vi ska kunna verka utomlands då är min slutsats Nej det behövs inte, vi kan betala Frankrike för att sätta upp tre stridsgrupps bataljoner som kan bemannas av Svenska Frivilliga inom Franska främlingslegionen. Dessa Stridgrupper skulle kunna rotera på utlandsuppdrag. Garanterat att det skulle bli otroligt mycket billigare än dagens försvar. Vi satsar runt 40 miljarder och för det får vi ut pinsamt lite. Gör man jämförelser med våra grannländer så blir det än mer pinsamt. Om hela syftet med försvaret är att verka utomlands då är ovan det bästa sättet att gå. Men om vi har försvaret till att vara ett försvar för att skydda Sverige. Ja då måste vi bli mycket bättre. Största bristen som jag ser är Ledarskap, vart finns våra valda politiker vågar de ställa sig upp och ta ett ansvar eller ska de fortsätta gömma sig bakom en ridå av departement. Även det militära ledarskapet är dåligt. Chefer undviker problem, sopar dem under mattan. Vågar inte ta debatt. Med rätt ledarskap når man långt, det har historien visat upprepande gånger. Var finns vårt Svenska Ledarskap???

söndag, februari 13, 2011

Vad ska Hemvärnet klara av enligt PTOEM


Foto: Martin Eneborg.Alla känner till Hemvärnet, och har olika föreställningar av vad HV är och, föreställningen att HV stått still och är en relik från kalla krigets och invasionsförsvaret dagar finns.


HV är mest känt för att bestå av gamla gubbar 65+ med rullatorn gömt bakom trädet, som bevakar ett mob förråd eller en bro i skogen. Men även för att synas i tidningar när det sätts in i skogsbrand, när någon svår storm gått fram över landet eller söka efter någon försvunnen person. Majoriteten av folk har en positiv inställning till Hemvärnet.


Det är konstigt att den organisation som lättast och snabbast kan sättas in vid en kris är den som tidigare fått minst resurser och hade den sämst tränade personalen med den sämsta utrustningen. Insats tiden för Hemvärnet då var 2-4 timmar, på några timmar hade Sverige 80-100 000 man som stod vid broar, flygplatser och förråd runt om i Sverige för bevakning


Idag har mycket hänt, snittåldern närmar sig 30 strecket och HV veteran kan man bli vid 50 år. Personlig utrustning är i princip som övriga förband.


Det som fortfarande är dåligt är radiosystemen och fordonspark som båda är föråldrade, men även chefsutbildnings systemet som är för kort och med för låga krav. Det finns för många chefer med dålig grund att stå på, men även en hel del som är väldigt bra. Kom ihåg HV får sitt folk från värnplikten och det tar tid att peta undan gamla cheferna med gammalt tankesätt.


Även så ställer man för låga krav på personlig färdighet och fysisk förmåga, men där ser man här i Halland en gradvis förbättring.


Nedan är ett utdrag från dagens PTOEM (Prel Taktiskt Organisatorisk Ekonomisk Målsättning) alla förband har ett TOEM som talar om vad de ska göra och hur de är organiserade.


Hemvärnet TOEM
Hemvärnet ska ha hög beredskap och uthållighet samt kunna verka med
huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar.
Hemvärnsinsatsförbanden kan användas för att lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar
för uppgifter inom i första hand eget län. Hemvärnsförband med marin inriktning utgör en
resurs för bevakning, skydd och övervakning i främst skärgårdsmiljö. Hemvärnet är
organiserade och tilldelade förstahandsuppgifter regionalt och lokalt. I befolkningscentra
som Stockholm, Göteborg och Malmö rekryteras och organiseras flera bataljoner.
Hemvärnsförbanden ska utveckla sin förmåga att vara interoperabla med övriga
insatsorganisationen och civila aktörer med vilka samverkan ska ske. Hemvärnets förmåga
att samarbeta med den civila krisberedskapen ska ökas inom ramen för de resurser som
tilldelats för de militära uppgifterna.Hemvärnet ska utveckla sin förmåga avseende CBRN, fältarbeten, militärpolis- och
trafiktjänst. Materiell förnyelse och utveckling genomförs, främst avseende sambandsoch
ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerförmåga och skydd mot CBRN-hot,
inklusive begränsade möjligheter att med delar av förbanden verka i kontaminerad miljö.
Därutöver fullföljs tillförsel av personlig utrustning.

 1. Hemvärnsförbanden ska i fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands
  verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet (till
  exempel amförråd/kassuner, anläggningar, transporter, egna/utländska
  fordon/fartyg/flygplan, högvakt mm). Insatser sker med frivilligt uttagen personal i temporärt sammansatta förband.


 2. Hemvärnsförband ska kunna ingripa enligt (IKFN) Ingripande mot Kränkningar i Fred och Neutralitet.
  Insatser sker med frivilligt uttagen personal eller med personal som är särskilt avtalade.


 3. Hemvärnsförband ska, vid transport av förband till/från internationellt
  insatsområde eller i anslutning till större övningar med internationellt
  deltagande i Sverige, kunna bevaka och/eller skydda skyddsobjekt inom ett
  större område. Insatser sker med frivillig personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 4. Hemvärnsförband ska vid en begränsad kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, militära transporter och efter framställan från andra
  myndigheter civila skyddsobjekt. Insatser sker med frivillig eller särskilt avtalad personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 5. Hemvärnsförband ska vid en allvarlig kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, transporter och samhällsviktig civil infrastruktur samt
  stödja insatsförbandens verksamhet och försvara viktigare
  knutpunkter/områden/objekt. Insatser sker alla eller med de förband som behövs och enligt HV avtalets vilkor (På order).


 6. Hemvärnsförband ska efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling,
  och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för
  en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller
  genomföra försvars- eller fördröjnings strid.


 7. Hemvärnsförband ska med befintlig förmåga och resurser kunna bistå det övriga
  samhället och andra myndigheter.
  Insatser sker med frivillig personal. Men även med hela förband vid allvarlig händelse samt efter särskilt regeringsbeslut enligt lagen om extraordinära händelser.