torsdag, april 07, 2011

Hemvärnet blir bättre.

Foto. Martin Eneborg

Varje år så summerar Tidningen hemvärnet det föregående årets resultat i form av antal i hemvärnet, hur många som full gjort sina avtal, antal befattningar, mm.


I dagens hemvärn finns det ca 23 000 soldater i organisationen och antal befattningar som finns i den nya organisationen med 40 bataljoner är lite mer än 24 000 var av ca 1 000 är musiker (HV tycker om Marsch musik) I den gamla med ca 60 bataljoner fanns det ca 33 000 befattningar.


Antalet som fullgjorde sina avtal gick upp från 53 % 2009 till 77 % 2010. Ett bra steg i rätt riktning. Målet är att minst 85 % ska fullfölja avtalet. Värt att nämna är att 2010 var det första året med en eller två obligatoriska övningar om 4 dagar vardera per år. Innan dess kunde man välja när man ville öva och med ett krav på att genomföra minst 20 timmar per år. Trots högre krav så ökade deltagandet, hur mycket de nya bonusarna om 3500/7000 kr skattefritt för fullgjort 4/8 dagars avtal ha hjälpt till kan man fundera över. Till det så genomförs även mindre övningar som bokförs som övrig tid.


En annan nyhet är att nästa år 2012, kommer man rekrytera ca 1 500 rekryter till GMU utbildning för Hemvärnet, detta år är det som förra året, ca 600 GMU rekryter direkt till Hemvärnet. Vitsen med direkt rekryteringen är att Hemvärnet kan rekrytera lokala rekryter först och under förra året nådde man bra resultat på en del ställen mycket bra resultat där tappet under utbildningen var nästan noll och nästan 100 % gick med i Hemvärnet efter fullgjord utbildning. De som lyckades bäst genomförde en bra screening med intervjuer och konditionstester innan antagning.


Till direkt rekryteringen så rekryteras även de som tidigare genomfört lumpen och i framtiden kommer den gruppen utgöras av fd heltids och deltids anställda soldater som tröttnat på obligatoriska utlands rotationer. Målet är att rekrytera ca 2 000 soldater per år. Förra året 2010 kom Hemvärnet upp i 1 883 nya soldater. Värt att nämna, Hemvärns soldater tenderar att stanna rätt länge, det är många som tilldelas både 5, 10 års och 15 års märke på våra årsmöten.


2009 var vändpunkten då rekryterade Hemvärnet 400 mer än de som lämnade in, åren innan minskades Hemvärnet med flera tusen per år. Försvars beslut, besparingar, nedläggningar och indragna uppgifter tärde hårt på förtroendet för försvaret och politikerna.


Det som jag anser är Hemvärnets stora Akilles häl i dag är Radio och nattobservations system utan dem så kommer vi har svårt att rapportera vad som händer i våra områden. Samtidigt är dessa två prioriterade områden för nyanskaffning för Hemvärnet, enligt Hemvärnstidningen har FMV fått upphandlings direktiv för IGR radio system som ska ersätta våra gamla Ra 135 och Ra 146, med dessa radiosystem löser man det korta sambandet men även kan man via relä trafik brygga större avstånd.


Hur ser Hemvärnet ut om 5 år? Allt yngre och vältränade Soldater fortsätter att ersätta de äldre, nya uppgifter kommer säkerligen ytterligare att tillkomma. Militärpolis, CBRN, Ingenjörs och andra enheter/förmågor har eller är på väg att tillkomma i Hemvärnet.


18 kommentarer:

 1. Jag skulle säga att Akilleshälen är avsaknad av:
  * Radio (både kort och lång samband)
  * Mörkerutrustning
  * Fordon
  * Avsaknad av vapen som kan slå ut strv (läs robot)
  * Ledningssystem

  SvaraRadera
 2. Något farligt med allt yngre soldater är att dom har många stora livsförändringar kvar, t ex arbete/studier, familj och husköp som får dom att prioritera bort hv. Speciellt nu när vissa datum är spikade för SÖF/KFÖ och kan man inte just dom veckorna är man mer eller mindre körd.

  Sen kan jag inte mer än hålla med CS och Anonym om vad vi saknar och främst behöver, med det lilla tillägget att jag vill se ett byte till ak5 som jag tycker passar bättre för den verksamhet hv bedriver idag.

  SvaraRadera
 3. Problemet jag har märkt i våran UG är att unga personer (20-26) går med I HV är med 1år eller så, sedan får de jobb på annan ort, skaffar sig en elak partner eller får barn och slutar.

  De som håller är de runt 30+ som har slagit sig till ro i det privata livet. De är med år efter år och ofta med 100% närvaro.

  SvaraRadera
 4. Det är härligt att se att Hv samlar ihop sig och börjar bli nått att räkna med. Men...

  ...apropå akilleshäl så är för högt BMI och mindre bra kondis en sådan. Hv behöver ett fysprogram och framförallt en fyspremie för att främja och sporra fysisk träning och friluftsliv(t.ex. fjällvandring).

  En annan akilleshäl är att 4 till 8 dagar är för lite övningstid, det behövs längre övningstid så att "fältkoma" inträder och andra friktioner uppträder.

  Sen är det frustrerande att Hv saknar tunga vapen t.ex. duger grg inte till att bekämpa stridsvagnar eller att Hv saknar system för indirekt eld som t.ex. grk.

  SvaraRadera
 5. Jag var lite skeptisk till förändringen till ett system med KFÖ och SÖF samt till obligatoriet. Fast jag får nog ändra mig där, tycker det har fungerat över förväntan både vad gäller deltagarantal och den kompetensstegring som skett. Visst 4 eller 8 dagar är inte mycket men jag tycker mig redan se att det fått genomslag (redan efter ett år). Kanske finns det möjlighet i framtiden när detta system satt sig ordentligt att utöka antalet dagar ytterligare.

  När det gäller bristerna så får jag i huvudsak hålla med föregående poster.

  Jag tror nog att vi kan få se ett ytterligare vassare HV om 5 år. Kanske ytterligare differentierat med soldater säg 5 dagars, 10 dagars och 20 dagars. Där den senare kategorin har uppgifter som kräver mer övningstid som kanske indirekt eld, underhåll av mer avancerad materiel och andra speciella uppgifter där mer tid och rutin krävs.

  Om de här senaste ca två årens utveckling håller i sig ska det bli spännande att se var HV är om 5 år.
  /SFC

  SvaraRadera
 6. Ett problem med det nya KFÖ systemet är att antalet övningtillfällen kan minska ordentligt, varför det både kan bli väldigt svårt att få in nya i förbanden, och svårt att hålla en positiv förbandsanda levande.

  SvaraRadera
 7. @Per A.

  Det känner jag inte igen. Vi har "frivilliga" lördagsövningar utöver de obligatoriska 8 dagarna. Kanske är det något färre tillfällen, detta kompenseras dock gott och väl av att alla närvarar minst två ggr om året samtidigt.
  /SFC

  SvaraRadera
 8. 5 och 4 kommer ändå att utgå då nytt enhetsvapen FM ska införskaffas till 2018-20, i övrigt vad det gäller mtrl så är det bara att instämma det är dystert med pv art och lv förmågan.

  Vad det gäller dagarna så duger det gott med 8 under förutsättning att grupperna utmanar förbanden, vilket tyvärr inte riktigt verkar vara fallet.

  stf C

  SvaraRadera
 9. Jag skulle vilja uppmana samtliga tidigare skribenter att studera ett dokument som heter P-TOEM. Hemvärnets normerande uppgift är inte att bekämpa pansrade fordon. Vi ska öva på det som Riksdagen har beställt av oss, alltså bevakning av skyddsobjekt i kris. Försvars och fördröjningsstrid ska kunna genomföras efter tillförda resurser i form av ekonomiska medel och utbildning.
  Mvh
  Fänrik Henrik

  SvaraRadera
 10. Om man läser P TOEM 2010 Hittar man under rubiken INSATSFÖRMÅGOR Följande.

  Förmåga att påverka mål på marken Hemvärnsbataljon ska kunna verka mot oskyddad
  motståndare, motståndare med kroppsskydd,
  oskyddade fordon och lätt PANSERADE fordon med:
  • Finkalibrig eld från AK 4B, pist m/88,
  PSG m/90 och KSP m/58.
  • Gevärsgranat till AK4B.
  • Pansarskott m/86.
  • Granatgevär m/48 med
  pansarspränggranat, spränggranat,
  rökgranat.
  • Spräng- och rökhandgranater.
  • Försvarsladdningar.
  • Larmminor.
  • Fordonsminor (efter tillförsel).
  • Stridsvagnsminor (efter tillförsel).
  • Signalpistol.
  • Närlys.
  • Mellanlys.
  • Nytt pansarskott. från 2017

  Vissa hemvärnsförband (efter operativt urval) ska från 2017
  kunna ange mål och invisa mål för indirekt eld
  och flygunderstöd.
  • Eldlednings- och observationsinstrument.

  Som synes så ska Hemvärnet även kunna verka mot Panserade fordon och givitvis så övas HV förbanden för sådant idag, Vid en försämrad hotbild så ska vi växla upp övandet med det kräver en viss grundkunskap att bygga från.

  SvaraRadera
 11. En brist kan väl vara en Akilleshäl även om politiker har bestämt att hemvärnet inte skall ha en viss kapicitet.

  Hoppas verkligen att Fi också lyssnar på vad våra politiker har beslutat.

  SvaraRadera
 12. @CS Jo det är sant att vi ska kunna verka mot lätt pansrade fordon med de vapensystem som vi har. Men flera flera kommentarer pratas det om både pv rb och lv samt art vilket inte är nödvändigt för lösande av uppgifter vid typinsats 5. Detta har även klart och tydligt framgått vid olika dragningar av Rikshemvärnschefen. Hade typinsatsen som normerar Hemvärnets utrustning varit inriktad mot det stora kriget är jag säker på att Rikshemvärnschefen tagit emot de Pbv 501 som erbjöds Hemvärnet för något år sedan. Men han tackade mycket bestämt nej eftersom det inte är det vi övar mot i första hand.
  Sedan kan jag också tycka att det hade varit bra med diverse övrig utrustning men vi har inte tid att öva på fler uppgifter och vapensystem.

  GMY

  Fänrik Henrik

  SvaraRadera
 13. jamen det finns ju ingen ammunition beställd...

  SvaraRadera
 14. Kände inte till att HV kunde ha förvandlats till dieselkosaker :-)

  Iaf ett helt korrekt beslut.

  Vidare så räcker det om kompetens för Art och kraftigare PV system tillförs vid behov eller försämrat omvärldsläge.

  Den stora akilleshälen som är gränssättande idagsläget har Brezjnev identifierat: För dålig fysisk lägsta nivå på förbanden.

  En premie för avklarat fysprov varje år skulle helt klart hjälpa till att höja nivån.

  / Slaktarna från Malmö rider vidare

  SvaraRadera
 15. 1. Hv löser ut sina uppgifter med tilldelad mtrl. Det skall inte tillföras pvrb, grk, stridsvagnar eller atombomber. Det som finns idag klarar knappt att kunskapsunderhållas på den kontraktstid som är.

  2. Att verka med GRG/Pskott mot pansrade fordon (inte strv) är fullt möjligt. Bara att se på de RPG granater som slår/skadar ut våra 203- och 90-vagnar i Afghanistan. Verkan i våra vapen är inte sämre.

  3. Fys kan alltid förbättras, men att få en extra premie för detta är orealistiskt. När FM inte ens tillhandahåller träningsskor åt sina anställda solder och officerare så struntar de nog i oss.

  4. Hoppar vi på Ak5 så tappar vi Ak6. Därav bibehåller vi Ak4 och lider ett tag till.

  5. Jag längtar tills vi får IGR, spyless på 136, 146 och allt annat skräp vi har. IGR-systemet, RA180 och RA195(Ra 152). Inget mer.

  6. Även jag som tillhör ett norrlandsförband behöver hjulgående förmåga. 2 bv-plut och 1 hjulplut skulle lösa detta.

  /Insatskompanichef

  SvaraRadera
 16. Två synpunkter: 1. Hemvärnet har huvudsakligen verkat på grupp och plutonsnivå de senaste fyrtio åren. Trots planer och idéer har vi aldrig fått vettiga radiosystem anpassade till den verkligheten. Varför skulle det ändras nu?

  2. Gevär 98 hängde med Hv under femtio år. K-pisten under fyrtio. AK4 kanske kan hänga med i trettiofem år, dvs ungeför tio år till. Jag gissar att de FÖRSTA Hv-förbanden förses med enhetsvapnet ca 2022. Färdigutrustat kanske till 2030 om FM lyckas få ordning på sina administrativa system.

  /Håller inte andan

  SvaraRadera
 17. @ Anonym
  Nja mycket har hänt, KFÖ systemet har införts ca 75% av hemvärnet har en kontrakterad tid på 8 dagar eller mer, den reformen i sig kostar runt 300 miljoner kronor. En rätt stor satsning jämnfört med tidigare.

  Världen har ändrats rätt mycket, dagens Hemvärn har redan ändrats väldigt mycket de senaste 10 åren. Allt talar för att det kommer fortsätta.

  SvaraRadera
 18. Vittnesmål om hur jag erbjöds ett lån utan säkerhet för bara 2%.
  Jag är Farida Agus Setiawati och jag är ett levande vittnesbörd om de goda nyheterna om Amanda Loan Firm.
  Lyssna, ingen långivare här är villiga att hjälpa dig, utan de är bara här för att slita dig dina surt förvärvade pengar. Min man och jag sökte för lån från olika långivare på nätet men i slutet var vi lurade och lurade av våra pengar genom olika lån företag på nätet.
  Vi lånade även pengar för att betala dessa online långivare men i slutet fick vi ingenting.
  Jag och min man var i skuld och vi hade ingen att köra till för att få hjälp, vårt familjeföretag rasat och vi kunde inte få pengar för att möta våra dagliga utgifter tills vi infördes till Mrs Amanda som hjälpte oss genom att erbjuda oss ett oskyddat lån.
  Kontakta Mrs. Amanda idag för ditt lån och glömma någon här lovar du lån på grund vid den senare slut kommer du inte få något lån från dem.
  För mer information om hur du når Mrs Amanda eller följa hennes låneförfaranden, Skriv mig genom någon av min e-post, faridaaguss@gmail.com och kunfarida@outlook.com.
  Eller så kan du skicka ett mail till Mrs Amanda på amandaloan@qualityservice.com, amandarichardssonloanfirm@gmail.com och amandaloanfirm@cash4u.com

  SvaraRadera