söndag, februari 13, 2011

Vad ska Hemvärnet klara av enligt PTOEM


Foto: Martin Eneborg.Alla känner till Hemvärnet, och har olika föreställningar av vad HV är och, föreställningen att HV stått still och är en relik från kalla krigets och invasionsförsvaret dagar finns.


HV är mest känt för att bestå av gamla gubbar 65+ med rullatorn gömt bakom trädet, som bevakar ett mob förråd eller en bro i skogen. Men även för att synas i tidningar när det sätts in i skogsbrand, när någon svår storm gått fram över landet eller söka efter någon försvunnen person. Majoriteten av folk har en positiv inställning till Hemvärnet.


Det är konstigt att den organisation som lättast och snabbast kan sättas in vid en kris är den som tidigare fått minst resurser och hade den sämst tränade personalen med den sämsta utrustningen. Insats tiden för Hemvärnet då var 2-4 timmar, på några timmar hade Sverige 80-100 000 man som stod vid broar, flygplatser och förråd runt om i Sverige för bevakning


Idag har mycket hänt, snittåldern närmar sig 30 strecket och HV veteran kan man bli vid 50 år. Personlig utrustning är i princip som övriga förband.


Det som fortfarande är dåligt är radiosystemen och fordonspark som båda är föråldrade, men även chefsutbildnings systemet som är för kort och med för låga krav. Det finns för många chefer med dålig grund att stå på, men även en hel del som är väldigt bra. Kom ihåg HV får sitt folk från värnplikten och det tar tid att peta undan gamla cheferna med gammalt tankesätt.


Även så ställer man för låga krav på personlig färdighet och fysisk förmåga, men där ser man här i Halland en gradvis förbättring.


Nedan är ett utdrag från dagens PTOEM (Prel Taktiskt Organisatorisk Ekonomisk Målsättning) alla förband har ett TOEM som talar om vad de ska göra och hur de är organiserade.


Hemvärnet TOEM
Hemvärnet ska ha hög beredskap och uthållighet samt kunna verka med
huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar.
Hemvärnsinsatsförbanden kan användas för att lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar
för uppgifter inom i första hand eget län. Hemvärnsförband med marin inriktning utgör en
resurs för bevakning, skydd och övervakning i främst skärgårdsmiljö. Hemvärnet är
organiserade och tilldelade förstahandsuppgifter regionalt och lokalt. I befolkningscentra
som Stockholm, Göteborg och Malmö rekryteras och organiseras flera bataljoner.
Hemvärnsförbanden ska utveckla sin förmåga att vara interoperabla med övriga
insatsorganisationen och civila aktörer med vilka samverkan ska ske. Hemvärnets förmåga
att samarbeta med den civila krisberedskapen ska ökas inom ramen för de resurser som
tilldelats för de militära uppgifterna.Hemvärnet ska utveckla sin förmåga avseende CBRN, fältarbeten, militärpolis- och
trafiktjänst. Materiell förnyelse och utveckling genomförs, främst avseende sambandsoch
ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerförmåga och skydd mot CBRN-hot,
inklusive begränsade möjligheter att med delar av förbanden verka i kontaminerad miljö.
Därutöver fullföljs tillförsel av personlig utrustning.

 1. Hemvärnsförbanden ska i fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands
  verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet (till
  exempel amförråd/kassuner, anläggningar, transporter, egna/utländska
  fordon/fartyg/flygplan, högvakt mm). Insatser sker med frivilligt uttagen personal i temporärt sammansatta förband.


 2. Hemvärnsförband ska kunna ingripa enligt (IKFN) Ingripande mot Kränkningar i Fred och Neutralitet.
  Insatser sker med frivilligt uttagen personal eller med personal som är särskilt avtalade.


 3. Hemvärnsförband ska, vid transport av förband till/från internationellt
  insatsområde eller i anslutning till större övningar med internationellt
  deltagande i Sverige, kunna bevaka och/eller skydda skyddsobjekt inom ett
  större område. Insatser sker med frivillig personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 4. Hemvärnsförband ska vid en begränsad kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, militära transporter och efter framställan från andra
  myndigheter civila skyddsobjekt. Insatser sker med frivillig eller särskilt avtalad personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 5. Hemvärnsförband ska vid en allvarlig kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, transporter och samhällsviktig civil infrastruktur samt
  stödja insatsförbandens verksamhet och försvara viktigare
  knutpunkter/områden/objekt. Insatser sker alla eller med de förband som behövs och enligt HV avtalets vilkor (På order).


 6. Hemvärnsförband ska efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling,
  och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för
  en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller
  genomföra försvars- eller fördröjnings strid.


 7. Hemvärnsförband ska med befintlig förmåga och resurser kunna bistå det övriga
  samhället och andra myndigheter.
  Insatser sker med frivillig personal. Men även med hela förband vid allvarlig händelse samt efter särskilt regeringsbeslut enligt lagen om extraordinära händelser.


8 kommentarer:

 1. När vi gjorde fystesterna på förra KFÖ´n var det många som inte riktigt uppnådde de fysiska nivårena som man skulle uppnå på poängskala. Man borde som HV-soldat få tillgång, till det regemente men tillhör, till deras gym och hinderbana där man kunde träna upp både styrka och fysik. Enl min mening skulle det säkert trigga upp folk att börja träna mer om man fick vara bland likasainnade, samt att ett gymkort idag kostar rätt mkt varför folk inte vill träna. jag vet i dagsläget inte om man har tillgång till gymmet på regementet, var bara en liten tanke jag fick så här på kvällskvisten. kanske vore nått att ta upp på nästa möte eller dyl.

  SvaraRadera
 2. Jag kan tycka att det inte är så konstigt att HV inte prioriteras i vissa avseenden (när det kommer till mtrl) då det inte finns hur mycket som helst av allt och om alla ska ha så kommer de som verkligen behöver inte få tillgång till de kvantiteterna de behöver om ens alls. Även inom den delen av försvaret där jag själv befinner mig, som anställd, finns det en prioriteringsordning för materieltilldelning. Min bror har för övrigt fått ut mer och i vissa fall bättre utrustning som HV/insats än vad jag själv har. När det gäller fordon och sambandsutrustning kan inte kraven i min värld vara lika stora eftersom HV inte har samma roll som de fastanställda insatsförbanden. Sen ska det givetvis finnas mtrl som möjliggör att HV kan arbeta som de ska, men inom rimliga gränser.

  Vad gäller chefsskap så borde det vara likvärdiga kunskapskrav oavsett om man är i HV eller inte, då det enligt mig inte skiljer mellan GrpC och GrpC speciellt mycket. Vari ligger problemet huvudsakligen? Är det undermåliga kurser eller något annat som skapar de ovan nämnda problemen?

  Som svar till ovanstående kommentar så anser jag inte att HV-personal behöver ha tillgång till några speciella träningsfaciliteter. Utan att ha egentlig sakkunskap om vilka prov och tester ni fick genomgå på KFÖn så vill jag hävda att en god allmänfysik är bot på det mesta. En sådan kan man uppnå och underhålla utan några hjälpmedel. Springa, simma, cykla för kondition och push-ups, sit-ups, knäböj, chins och annat för styrka. Kan göras i var mans hem så gott som.

  SvaraRadera
 3. Visst så behöver inte HV ha det senaste materialen, bara den som behövs för att genomföra uppgifterna, fordon, bra bildförstärka mtrl, mm.
  På området kommunikation så är det synerligen viktigt. Hemvärnsförbanden är spridda över stora områden, ytövervakning är en av våra huvuduppgifter. Dessa underättelser är vitala för högre staber och för de rörliga slagkraftiga insatsförbanden att få. Därför behöver Hemvärnet utmärkta kommunikations system så vi kan rapportera vad som vi upptäcker i realtid. Hemvärnet ska ha de bästa kommunikations systemen.

  Att man nu börjar genomföra fystest är en nyhet, en bra sådan, det triggar många att bättra sin fysik, tävlingsinstikten väcks och soldaterna förbereder sig mentalt på framtida fyskrav, en gradvis ökning ger folket möjlighet att bättra sig och vänja sig utan för den skull avskräcka för många.

  SvaraRadera
 4. "Hemvärnsförband ska efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling,
  och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för
  en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller
  genomföra försvars- eller fördröjnings strid.
  "

  Ergo så har HV inget alls att göra med Försvar av Sverige just nu, vi kan övas upp för en uppgift i krig men inte förrens det blir ökad hotbild.
  Men det kan Lisa på gatan också få.

  Så argumentet att HV är en del av Sveriges försvar är inte sant, vi kan bli det men i dagsläget så finns det ingen plan för oss och det är inget vi övar på.

  Som jag sa i ditt förra inlägg, hv är en Securitas organisation med större batonger som inte har någon uppgift/funktion (som är planerad) om kriget startar i morgon.

  Jag tycker HV skall ändra inriktning och just den punkten som näms i TOEM är det vi skall öva på NU.

  Vi har inga färdiga förband, ingen plan för ett evt krig som startar i morgon. Massa flygplan utan möjlighet till spridning, ett central lager mm mm. Vi har helt enkelt 0 försvars förmåga i Sverige i dag.

  Personligen tycker jag att Sverige bör ha ett försvar värt namnet. Men vad försvaret presterar för de pengar de kostar samhället lutar jag nog att vi skall lägga ner det helt. Då det helt enkelt inte presterar någon effekt alls.

  Om allt försvaret skall göra är att hålla 500man i långtbortistan så kan vi hyra in Blackwater eller som de nu heter Xe. För betydligt mindre pengar en vad disfunktionella svenska icke försvaret kostar oss skattebetalare idag.

  SvaraRadera
 5. svar manbane

  ja helt rätt. vad sjutton gör vi i Afganistan? ett land som 3 världsimperier (Storbritannien sovjet o USA) ej klarat att ockupera.

  hur tror man då att 500 svenska soldater ska kunna göra någon som helst skillnad? naivt

  den ende som klarade den afganska biffen var väl Djingis Kan men han avrättade väl o andra sidan alla som gjorde motstånd.

  Det roliga är ju också hur de gamla CIA finansierade "freedomfighters" från Rambo 3 gått förvandlats till terrorister på en septemberdag. märkligt hur det kan bli när historien skrivs beroende på vem som skriver den.

  och här i Sverige funderar man ju själv som hemvärnssoldat om man vill styras från Kreml eller Mecka.

  Putin eller Profeten?

  Duman eller sharia?

  Helt ärligt så känns faktiskt nästan ryssen lockande i jämförelse...

  SvaraRadera
 6. @andersjohansson71

  Att göra jämförelser med rena ockupationsmakter är knappast relevant då det inte är en ockupation vi bedriver. Dock brukar personer som är av den åsikten att vi är en ockupationsmakt vara totalt omöjliga att diskutera med, så jag nöjer mig med detta korta inlägg...

  /H

  SvaraRadera
 7. Känner igen dig från SoldfForum. Ett tips: lägg till URL:en för denna sajt i profilen på Soldf.

  Re HV så tror jag det kommer att få mycket att göra framöver. Världen ser orolig ut, händelserna i Mellanöstern är början på något större. Mycket kan hända och kommer att göra det! Håll krutet torrt.

  SvaraRadera
 8. Vittnesmål om hur jag erbjöds ett lån utan säkerhet för bara 2%.
  Jag är Farida Agus Setiawati och jag är ett levande vittnesbörd om de goda nyheterna om Amanda Loan Firm.
  Lyssna, ingen långivare här är villiga att hjälpa dig, utan de är bara här för att slita dig dina surt förvärvade pengar. Min man och jag sökte för lån från olika långivare på nätet men i slutet var vi lurade och lurade av våra pengar genom olika lån företag på nätet.
  Vi lånade även pengar för att betala dessa online långivare men i slutet fick vi ingenting.
  Jag och min man var i skuld och vi hade ingen att köra till för att få hjälp, vårt familjeföretag rasat och vi kunde inte få pengar för att möta våra dagliga utgifter tills vi infördes till Mrs Amanda som hjälpte oss genom att erbjuda oss ett oskyddat lån.
  Kontakta Mrs. Amanda idag för ditt lån och glömma någon här lovar du lån på grund vid den senare slut kommer du inte få något lån från dem.
  För mer information om hur du når Mrs Amanda eller följa hennes låneförfaranden, Skriv mig genom någon av min e-post, faridaaguss@gmail.com och kunfarida@outlook.com.
  Eller så kan du skicka ett mail till Mrs Amanda på amandaloan@qualityservice.com, amandarichardssonloanfirm@gmail.com och amandaloanfirm@cash4u.com

  SvaraRadera